Konferencja

XII Poznańskie Spotkania Infekcjologiczne

26 - 27 listopada 2021 r. - godz. 15:00

Materiały uczestnika

Konferencja skierowana jest tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Nie wolno udostępniać żadnych materiałów związanych z Konferencją, w tym informacji o prezentowanych produktach leczniczych.

Konferencja skierowana jest tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków z budżetu Miasta Poznania.