ABBVIE
GSK
JANSSEN-CILAG POLSKA
Zdrowie Człowiek Profilaktyka
XI Poznańskie Spotkania Infekcjologiczne