ABBVIE
  • ABBVIE

O AbbVie

Jesteśmy firmą, która podejmuje się najambitniejszych wyzwań związanych z opieką zdrowotną. Nie ograniczamy się jedynie do tworzenia leków – pracujemy po to, by sprostać potrzebom w zakresie opieki zdrowotnej ludzi i społeczeństw na całym świecie.

Misja

Misją AbbVie jest tworzenie i dostarczanie przełomowych rozwiązań terapeutycznych pacjentom – zarówno cierpiącym na schorzenia przewlekłe, jak i tym z chorobami zagrażającymi życiu - a przez to podnoszenie jakości ich życia. Jest to możliwe dzięki unikatowemu charakterowi organizacji - połączeniu zasobów, możliwości i doświadczenia firmy farmaceutycznej z elastycznością i specjalizacją firmy biotechnologicznej.

Fundamentem codziennej pracy w AbbVie jest troska o dobro pacjenta, inspiracją - realny wpływ, jaki firma wywiera na życie chorych i ich rodzin, a motywacją - chęć odpowiadania na coraz bardziej złożone problemy w ochronie zdrowia.

Cel

AbbVie jest innowacyjną firmą biofarmaceutyczną o globalnym zasięgu, której celem jest tworzenie zaawansowanych terapii odpowiadających na najbardziej złożone i wciąż rosnące potrzeby zdrowotne pacjentów na całym świecie.

Materiały do pobrania

Maviret PDF, 849.42 KB

Fotorelacja