Konferencja

XII Poznańskie Spotkania Infekcjologiczne

26 - 27 listopada 2021 r. - godz. 15:00

Otwarcie Konferencji

15:00 - 15:10

Iwona Mozer- Lisewska

Wykład Inauguracyjny - Nadciśnienie tętnicze, a COVID-19

15:10 - 15:25

JM Rektor UMP Prof. Andrzej Tykarski

SESJA I - SARS-CoV-2 – co już wiemy a czego nie wiemy?

15:25 - 16:35

Prowadzący - Waldemar Halota

Zagrożenia pandemiczne w przyszłości

15:25 - 15:40

Jacek Juszczyk

Polskie „fale” pandemii SARS-CoV-2 – podobieństwa i różnice

15:40 - 15:55

Krzysztof Simon

Zakażenie wertykalne SARS-CoV-2

15:55 - 16:10

Małgorzata Pawłowska

Zmienność molekularna COVID-19, a skuteczność szczepień

16:10 - 16:25

Miłosz Parczewski

Pytania i odpowiedzi

16:25 - 16:35

SESJA SPONSORA GŁÓWNEGO - COVID-19 i inne zakażenia wirusowe

16:35 - 17:30

Prowadzący - Iwona Mozer-Lisewska

Najnowsze dane dotyczące BIC/FTC/TAF zaprezentowane podczas międzynarodowych konferencji w 2021 roku

16:35 - 16:50

Brygida Knysz

Nowe możliwości leczenia zakażeń HCV w praktyce klinicznej

16:50 - 17:05

Dorota Zarębska-Michaluk

Aktualne oblicze pandemii COVID-19

17:05 - 17:20

Krzysztof Tomasiewicz

Pytania i odpowiedzi

17:20 - 17:30

SESJA SPONSORA WIODĄCEGO - Abbvie jako partner polskiej hepatologii

17:30 - 18:20

Prowadzący - Iwona Mozer-Lisewska

Dziś Śląsk wolny od HCV - jutro cała Polska?

17:30 - 17:50

Jerzy Jaroszewicz

Najnowsze doniesienia zza wielkiej wody – aktualności po konferencji AASLD

17:50 - 18:10

Robert Flisiak

Pytania i odpowiedzi

18:10 - 18:20

Przerwa kawowa

18:20 - 18:35

SESJA SPONSORA WIODĄCEGO

18:35 - 19:15

Prowadzący - Anita Olczak

Terapia dwulekowa Dovato – najnowsze wyniki badań klinicznych

18:35 - 18:50

Monika Bociąga-Jasik

Czas na leczenie długodziałajace HIV: schemat Vocabria & Rekambys

18:50 - 19:05

Anita Olczak

Pytania i odpowiedzi

19:05 - 19:15

SESJA V - Long COVID wyzwaniem dla medycyny

19:15 - 20:15

Prowadzący - Tomasz Smiatacz

Long COVID, a choroby odkleszczowe

19:15 - 19:30

Anna Moniuszko – Malinowska

Sławomir Pancewicz

Long COVID, a ośrodkowy układ nerwowy

19:30 - 19:45

Michał Garlicki

Proces starzenia, a diagnostyka molekularna COVID-19

19:45 - 20:00

Krzysztof Książek

WYKŁAD POD PATRONATEM - Long COVID w hematoonkologii

20:00 - 20:15

Iwona Hus

Pytania i odpowiedzi

20:15 - 20:20

Zakończenie I-go dnia Konferencji

20:20 - 20:20

SESJA VI - Czy pandemia zmieniła funkcjonowanie społeczeństwa?

09:00 - 10:10

Anatol Panasiuk

WYKŁAD POD PATRONATEM - Choroby hematoonkologiczne

09:00 - 09:15

Lidia GIl

WYKŁAD POD PATRONATEM - COVID-19, a wątroba

09:15 - 09:30

Iwona Mozer- Lisewska

WYKŁAD POD PATRONATEM - Genotypowanie i sekwencjonowanie HCV – czy jest jeszcze potrzebne?

09:30 - 09:45

Jerzy Jaroszewicz

Opis przypadku

09:45 - 10:00

Agnieszka Adamek

Pytania i odpowiedzi

10:00 - 10:10

SESJA VII - Co nowego w diagnostyce i leczeniu wybranych chorób zakaźnych?

10:10 - 11:20

Prowadzący - Marek Radkowski

WYKŁAD POD PATRONATEM - Inhibitory proteazy – czy nadal są przydatne w leczeniu ARV?

10:10 - 10:25

Alicja Wiercińska-Drapało

Ocena aktywności proteaz SARS-CoV-2 w przebiegu zakażenia u pacjentów hospitalizowanych

10:25 - 10:40

Anna Pierkarska

Nowości w diagnostyce i leczeniu HCC

10:40 - 10:55

Marta Wawrzynowicz-Syczewska

Opis przypadku

10:55 - 11:10

Maciej Bura

Pytania i odpowiedzi

11:10 - 11:20

Przerwa kawowa

11:20 - 11:35

SESJA VIII - Dziecko w pandemi COVID-19 – zagrożenia dziś i jutro

11:35 - 12:45

Prowadzący - Arleta Kowala- Piaskowska

Long COVID u dzieci

11:35 - 11:50

Magdalena Figlerowicz

Przebieg zakażenia SARS-CoV-2 – czy dzisiaj jest inaczej?

11:50 - 12:05

Anna Mania

Immunoprofilaktyka

12:05 - 12:20

Jacek Wysocki

Opis przypadku

12:20 - 12:35

Katarzyna Mazur-Melewska

Pytania i odpowiedzi

12:35 - 12:45

Zakończenie Konferencji

12:45 - 12:45