Konferencja

XII Poznańskie Spotkania Infekcjologiczne

26 - 27 listopada 2021 r. - godz. 15:00

Sponsor Główny

Sponsorzy Wiodący

Sponsorzy Wspierający

Konferencja skierowana jest tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Konferencja jest organizowana ze wsparciem finansowym Gilead, bez wpływu na treści materiałów oraz prezentacji przedstawionych podczas Konferencji.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków z budżetu Miasta Poznania.